בגרות באנגלית 5 יחידות לימוד

למרות שניתן להיבחן בבגרות באנגלית בכמה רמות לימוד, אנגלית מהווה מקצוע חובה בבחינת הבגרות ובלעדיה לא ניתן לקבל זכאות לתעודת בגרות מלאה. קיים שוני בין צורת בחינת הבגרות בין נבחנים אינטרניים ואקסטרניים, כאשר עבור תלמידים אקסטרניים לא קיים החלק הבוחן בעל פה, שמשקלו הוא 20% מציון סך המקצוע.

כמו כן, שיטת הבחינה היא שיטת הצבירה, כלומר הבחינה מחולקת למספר שאלונים כאשר בכל אחד מהם על התלמיד לצבור את מירה הנקודות על ידי מענה נכון על השאלה.

שקלול החלקים השונים נעשה על סמך המשקל החלקי שלהם מסך כל חומר הבחינה, כאשר הציון המירבי בכל חלקו ולכן גם בבחינה הכוללת הוא 100.

בגרות ברמה של יחידה אחת

יחידת הבגרות הראשונה מורכבת משאלון אחד שמטרתו היא בדיקת מיומנויות הקריאה והשמיעה של הנבחן, על ידי השמעת קטע טקסט שאורכו מספר דקות ובחינת התלמיד על תוכן הקטע ששמע על ידי שש שאלות. לאחר מכן על התלמיד לקרוא שני קטעי טקסט באורך כולל של כ300 מילה עליהם הוא נבחן בהבנת הנקרא. המשקל של יחידת הבנת הנשמע הוא 30 נקודות ושל הבנת הנקרא הוא 70 נקודות.

בגרות ברמה של חמש יחידות

גם במהלך בחינת הבגרות ברמה של 5 יחידות לימוד נבחן התלמיד בכישורי מיומנויות הבנת הקריאה, הכתיבה והבנת הנשמע שלו.

הבחינה עצמה מורכבת משלושה שאלונים, כאשר הראשון כולל את קטע הבנת הנשמע ואת השאלות הנלוות אליו, שלאחריו מגיע קטע הבנת הנקרא הכולל טקסט של כ300 מילה, כאשר משקלו של החלק הראשון הוא 30 נקודות ושל השני 70 נקודות, בדומה לבחינה ברמה של יחידת לימוד אחת. משקל הציון בכל השאלון הראשון הוא שליש מכל בחינת הבגרות הכוללת ברמה זו.

השאלון השני מתמקד בהבנת הנקרא על ידי חלק הכולל טקסט באורך של כ400 מילה ומטלת כתיבה המגיעה בעקבותיו. גם משקלו של חלק זה הוא שליש מציון הבחינה הכוללת.

השאלון האחרון כולל חלק דומה של הבנת הנקרא המכיל קטע קריאה באורך זהה או מעט ארוך יותר ולאחריו מטלת כתיבה.

הפוסט הזה פורסם בתאריך מכינה ובגרות עם התגים . קישור קבוע.